HEXIS

Foreningen

Bestyrelse

Hexis' bestyrelse består af 4-10 ordinære medlemmer samt et antal suppleanter, som i praksis arbejder sammen som én gruppe.

Formand
Cand.phil., ph.d. Kristian Larsen (kl@learning.aau.dk)
Professor med særlige opgaver, Institut for Læring og Filosofi (HUM)
Aalborg Universitet, Campus Copenhagen
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Næstformand
Ph.d. Carsten Sestoft
Specialkonsulent
Uraniavej 16B, 1.
1878 Frederiksberg C

Kasserer
Cand.scient.soc. Jens Arnholtz (jh@faos.dk)
Ph.d.-stipendiat, FAOS
Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København

Cand.mag., ph.d. Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Lektor, Institut for Kultur og Identitet
Roskilde Universitetscenter
Postboks 260
4000 Roskilde

Cand.mag. og ingeniør (B.Sc.), ph.d., Marianne Høyen (marianne@hoyen.dk)
Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Aarhus Universitet
Niels Juels Gade 84
8200 Aarhus N

Cand. mag., ph.d. Christian Sandbjerg Hansen (csh@edu.au.dk)
Adjunkt, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Århus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Cand. jur., ph.d. Ole Hammerslev (ohv@sam.sdu.dk)
Professor, Juridisk Institut
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Cand.pæd.soc. med BA i sociologi Gro Inge Lemcke Hansen (gro_hansen_83@hotmail.com)
Videnskabelig assistent og projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Cand polit, ph.d i historisk sosiologi, Marte Feiring (marte.feiring@hioa.no)
Førsteamanuensis og fagansvarlig for Masterstudiet i rehabilitering og habilitering,
Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus,
Postboks 4 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, Norge

Cand.pæd.soc. og ph.d. studerende Benedicte Bernstorff (bb@proeng.dk)
Center for Daginstitutionsforskning
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet
Universitetsparken
4000 Roskilde

Suppleanter

Cand.pæd. soc og ph.d. studerende, Mette Ryssel Bystrup (metterysselbystrup@gmail.com)
Ph.d. studerende ved AAU,
Institut for Læring og filosofi og Regionshospitalet, Hammel Neurocenter

Cand.pæd. i Pædagogisk sociologi Mumiah Rasmusen (m.rasmusen@hotmail.com)
Lærer, Lundehusskolen
Københavns Kommune
Lersø Parkallé 152
2100 København Ø