Hexis

FORSIDE

FORENINGEN

ARRANGEMENTER

TIDSSKRIFT

NYHEDSBREV

FORLAG

STUDIEKREDSE

ARKIV

LINKS OG RSS

KONTAKT

SØGNING

Vejledning til forfattere

Manuskripter til Praktiske Grunde indsendes elektronisk som vedhæftet fil i Word-format til praktiskegrunde@hexis.dk eller en af redaktørerne. Efter fagfælle-vurdering og optagelse indsendes et rettet og korrekturlæst manuskript som vedhæftet Word-fil. Undgå alle former for særlig formattering, brug af skabeloner og typografier, etc.

Praktiske Grunde publicerer på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Artikler bør normalt ikke være mere end 25 normalsider (ca. 60.000 tegn) og anmeldelser 5 normalsider (ca. 12.000 tegn).

Ved udarbejdelse af manuskripter bedes nedenstående retningslinier for udfærdigelse af noter, tabeller, henvisninger og litteraturliste følges.

Om noter, tabeller, henvisninger og litteraturliste

Ved første indsendelse af manuskripter til redaktionen med henblik på fagfælle-vurdering behøver følgende retningslinier ikke være endelig opfyldt, dog skal manuskripter inkludere fodnoter og henvisninger. Inden accepterede artikler publiceres må forfatterne redigere teksterne, idet de nøje følger nedenstående retningslinier for noter, tabeller, henvisninger og litteraturliste.

Noter
Praktiske Grunde opererer med løbende numeriske fodnoter. Brug ikke flere noter end nødvendigt. Væsentlige kommentarer bør integreres direkte i teksten. Der kan godt optræde henvisninger i noter (efter nedenstående retningslinier), mens rene referencenoter skal ændres til henvisninger i teksten.

Tabeller
Tabeller og figurer skal være nummererede og have en beskrivende rubrik.

Henvisninger
Henvisninger angives i parentes indlagt i hovedteksten. Henvisningen bør være i slutningen af den sætning, hvor de hører til, og efter det citat, det handler om, og efterfølges i så fald af et punktum. Eksempelvis "(Zahle 1996)." eller hvis der er flere forfattere: "(Zahle 1996; Petersen 2007)." med semikolon mellem forfatterne. Henvisninger kan indskrænkes til årstal og evt. sidetal, hvis forfatternavnet er integreret i teksten, og kan da placeres "frit" i sætningen, fx: "som Zahle (1996:33) har argumenteret for". Hvis der i artiklen indgår flere arbejder med samme forfatter fra samme år, alfabetiseres de således: "(Zahle 1996a, 1996b:33)." Hvis der indgår flere forfattere med navnet Petersen, skal et tilstrækkeligt antal forbogstaver eller fornavne anføres for at sikre entydighed. Så vidt muligt skal der angives sidetal ved henvisningen, og altid ved citater, således: (Petersen 1996:33) eller (Petersen 1996:22-35). "Løse" henvisninger som fx (Teubner) og (Bourdieu) accepteres ikke. Man kan forkorte et flerforfatterværk - både i henvisningen og litteraturlisten - med forkortelsen; "et al." fx: (Petersen et al. 1996:33). Artikler i dagblade uden forfatter henvises (Information 2007).

Engelsk abstract og keywords
Artikler forsynes med engelsksproget abstract på max. 150 ord samt 5-8 keywords.

Litteraturliste
Litteratur, der er henvist til i teksten, listes i en alfabetisk litteraturliste placeret efter hovedteksten. Listen udformes med Chicago manual of style som forlæg, jf. følgende eksempler:

Bog:
Honneth, Axel 2006. Kamp om anerkendelse. København: Reitzel.

Bog med mere end en forfatter:
Prieur, A. og C. Sestoft 2006. Pierre Bourdieu. En introduktion. København: Reitzel.

Flere bøger / artikler af samme forfatter fra samme år:
Bourdieu, P. 2005a. Viden om viden og refleksivitet. København: Reitzel.
Bourdieu, P. 2005b. The social structures of the economy. Cambridge: Polity Press.

Artikel i redigeret bog (antologi/samleværk):
Hanks, W.F. 1993. Notes on Semantics in Linguistic Practice. In Bourdieu. Critical Perspectives, red. C. Calhoun, E. LiPuma & M. Postone, 139-155. Cambridge: Polity Press.

Artikel i videnskabeligt tidsskrift:
Lenoir, R. 2006. An Intellectual and Personal Encounter. Retfærd. Nordisk juridisk tidsskrift 3/114: 7-22

Artikel i dagblad:
Information 2007. Kritisk sociologi på anklagebænken. 10. september.

Henvisning til hjemmeside:
Hyperbourdieu. http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/bb/HyperBourdieu.html


Senest ændret: 12-Mar-2010 16:01

Sitemap

Til top